Du är inte inloggad!

”Burlövs Bostäder satsar helhjärtat på miljöarbetet”

Burlövs Bostäder AB har under många år arbetat aktivt med miljöarbete och successivt anpassat verksamheten med miljön i fokus.

Genom framsynthet och ansvarskänsla skall vi visa att vårt miljöarbete är ett viktigt steg på vägen mot en bättre miljö för oss alla.

Nu startar även Allmännyttans energisparkampanj där vi tillsammans med hyresgäster jobbar för att minska energianvändningen.

Detta gör vi inom VATTEN

Allt vårt vatten levereras av VA Syd. Vattnet passerar våra undercentraler innan det distribueras vidare till bostäder och lokaler. Dricksvattnet du får passerar utan åtgärder men ditt varmvatten värmer vi upp till ca 55 - 60 grader för att undvika att legionella bakterier ska drabba dig då du duschar. Duschslangar är utrustade med vattensparutrustning samt har blandare i kök och badrum utrustats med sperlatorer.

Detta gör vi inom VÄRME

21 grader är den temeratur vi har som mål att hålla i lägenheterna. Termostatventiler är inställda på 20 - 22 grader. De flesta av våra fastigheter är utrustade med prognosstyrning för en driftsäker värmereglering. Referensgivare finns i ett antal lägenheter för att hjälpa oss hålla rätt temperatur. Radiatorvattnet värms beroende på yttertemperaturen. Fjärrvärme från E on förser oss med värme i Arlöv. I Åkarp sker uppvärmning med biogas och ett mindre antal (18) lägenheter i Åkarp har direktverkande el.

Detta gör vi inom KÄLLSORTERING

Alla våra hyresgäster har tillgång till fastighetsnära källsortering. I de flersta miljöhus finns det kärl för restavfall, plast, plåt, färgat- och ofärgat glas, tidningar, wellpapp, batterier, småelektronik, glödlampor samt matavfall. Fler fraktioner kommer framöver att erbjudas de boende. Några gånger om året finns bemannade containers tillgängliga för större avfall.