Du är inte inloggad!

Så söker du bostad

För att kunna söka bostad måste du vara registrerad som sökande. Det är helt gratis att registrera sig. Det enda du behöver göra för att stå kvar som bostadssökande är att uppdatera din kötid minst en gång var sjätte månad.

Steg 1

Registrera dig i vår bostadskö

Du börjar med att registrera dig i vårt system. Du får en poäng per ködag. För att inte falla ur vår kö måste du som sökande vara aktiv och logga in under "Mina Sidor" på vår hemsida inom sex månader annars förlorar du de köpoäng du samlat ihop och din köplats raderas. Har du glömt ditt lösenord trycker du på "Glömt lösenord" eller kontaktar vår kundtjänst.

Steg 2

Söka lägenhet

Våra lediga lägenheter publiceras kontinuerligt på vår hemsida och publiceringstiden är tre till åtta dagar. Tittar du ett par gånger i veckan är du säker på att du inte missar någon lägenhet du är intresserad av. Under varje lägenhet presenterar vi området och även specifik information om lägenheten. Ibland finns även Målgrupp beskriven vilket innebär att förutom köpoäng måste du även tillhöra den beskrivna målgruppen för att få ett erbjudande.

Steg 3

Intresseanmälan

För att anmäla intresse på en lägenhet loggar du in på "Mina sidor". Tryck sedan på "Lediga lägenheter" och sök upp den lägenhet du är intresserad av. Tryck på raden för önskad lägenhet för att se mer information och gör din intresseanmälan där. Du kan ha tre aktuella intresseanmälningar åt gången. Tänk på att bara intresseanmäla de lägenheter som du vill bo i. Tackar du nej till tre erbjudande inom ett halvår blir du spärrad i sex månader att söka lägenhet. När du har intresseanmält dig till en lägenhet är du med i uthyrningsprocessen till dess att den lägenhet du har sökt till är uthyrd. Tre dagar efter att kontrakt skrives tas du bort från denna process. Det går ej att söka lägenheter parallet med en uthyrningsprocess varför det är viktigt att söka de lägenheter som du verkligen är intresserad av.

Steg 4

Erbjudande och visning

Efter publiceringstidens slut skickar vi erbjudande till de tre kunder som har högst köpoäng och uppfyller vår uthyrningspolicy. Erbjudandet skickas med e-post men säkrast är att titta på "Mina sidor" där du kan följa hela uthyrningsprocessen för de lägenheter du anmält intresse för. På erbjudandet finns kontaktuppgifter till den som visar lägenheten. Där finns även information om hur lång tid man har på sig innan man måste lämna svar på lägenheten. Man måste svara ja eller nej på ett erbjudande i annat fall blir man spärrad att söka lägenhet i sex månader.

Steg 5

Tacka ja till erbjudande och kontraktskrivning

Den sökande som tackar ja efter visning och som har högst köpoäng kallas till kontraktskrivning. Alla andra som sökt till lägenenheten får uppdaterat status på "Mina sidor" om att lägenheten är uthyrd efter kontraktskrivningen.

OBS!

Du måste besöka ”Mina sidor” minst var 6:e månad för att förnya din ansökan.