Du är inte inloggad!

Sommaren 2013

(3,53 Mb)

Sommaren 2012

(3,91 Mb)

Sommaren 2011

(3,74 Mb)

Sommaren 2010

(3,39 Mb)

Sommaren 2009

(4,52 Mb)

Sommaren 2008

(4,52 Mb)

Sommaren 2007

(2,33 Mb)

Om vår kundtidning

Burlövs Bostäders kundtidning kommer ut en gång per år och skickas till samtliuga hushåll i kommunen. Här berättar vi om allt vi sysslar med och varför det är så bra att bo och leva hos oss.

Väl mött!