Du är inte inloggad!

Framtiden ligger någonstans mittemellan.


Fler och fler får upp ögonen för att bo i Burlöv, inte minst på grund av det perfekta läget mellan Malmö och Lund. Just nu pågår stora infrastruktursatsningar med bland annat ny tågstation som står klar 2023, vilket kommer att göra Burlöv ännu mer attraktivt som bostadsort.

I över 60 år har vi på Burlövs Bostäder hjälpt Burlövsborna att bo bra, och vi står alltid redo att välkomna nya hyresgäster som vill hitta sin framtid här. Hos oss hittar du hemtrevliga hyresrätter i alla storlekar och i gröna och lugna omgivningar. Nedan kan du läsa om våra planerade nybyggnationer. Vi hoppas få se dig som vår hyresgäst en dag!

Planerade bostäder

Södra Pilevallen

Längs med Vintergatan i centrala Arlöv planeras för 100 lägenheter i flerbostadshus med två till fem våningar. Småskalig nybyggnation planeras i fem olika byggnader. Förväntad byggstart: 2022.

Åkarp

I Åkarp läggs de nya tågspåren delvis under jord, vilket frigör yta att bygga på. Vid den nya tågstationen planeras 100 nya bostäder i företrädesvis flerbostadshus. Förväntad byggstart: efter att spåromläggningen är klar 2024.

Vanningsåker

En ny detaljplan håller på att tas fram för området utmed Dalbyvägen. Här planeras för omkring 60 nya bostäder, fördelat på flera byggnader. Förväntad byggstart: ej fastställd.

 

Kvarteret Ugglan


Kvarteret Ugglan är Burlövs Bostäders största nybyggnadsprojekt på många år, och är ett bra exempel på hur vi ser på dagens och framtidens boende. Kvarteret ligger mitt i hjärtat av Arlöv och består av moderna bostadshus samlade runt en grönskande gård med lekmöjligheter och utrymme för gemenskap. Kvarteret Ugglan stod klart 2021 och består av totalt 103 lägenheter, från smarta tvårumslägenheter till rymliga fyror för den stora familjen. Alla lägenheter har hög standard och gott om bekvämligheter som gör vardagen enklare.

Samtliga av Kvarteret Ugglans lägenheter är idag uthyrda. Här kan du anmäla intresse för att bo i något av Burlövs Bostäders hyreshus i framtiden.

 

 

 

 

Burlövs kommun – den lilla staden med den stora närheten

Burlöv är idag en av de kommuner i Sverige som växer snabbast. Kommunens geografiska läge mellan Lund och Malmö – och med Köpenhamn endast några stationer till bort – erbjuder en unik position i Öresundsregionen. Tillgängligheten skapar förutsättningar för ett blomstrande näringsliv, spännande kulturaktiviteter och en stark arbetsmarknad. Samtidigt gör de goda pendlingsmöjligheterna att personer som studerar eller arbetar på andra orter gärna väljer att bosätta sig här. När den nya tågstationen är färdigbyggd 2023 kommer det innebära ännu smidigare resande och tätare avgångar till städerna runt omkring.

 

En modern bostadsort med historia

 

Burlövs historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Redan några hundra år efter vår tideräkning börjar, tros människor ha bebott området. Små byar växte fram kring jordbruket och när landet kristnades mot slutet av 1100-talet skapades socknar där Burlövs socken innehöll Burlöv, Arlöv, Åkarp och Tågarp. Under medeltiden tillkom även Sunnanå.

Från jordbruk till industri

Under flera hundra år var jordbruket den förhärskande näringen, men på 1800-talet genomfördes en skiftesreform som splittrade upp många av byarna. I Arlöv växte ett hantverks- och industrisamhälle fram och 1869 anlades sockerbruket. När järnvägen mellan Malmö och Lund byggdes i mitten av århundradet förvandlades Åkarp till ett stations- samhälle med villor, affärer och mindre industrier.

Kommunsammanslagningen

Under första halvan av 1900-talet växte Arlöv och Åkarp, medan byn Burlöv förde en mer blygsam tillvaro. Under flera år diskuterades om Burlöv skulle införlivas i någon av de närliggande kommunerna. Istället blev det tvärtom och 1959 uppgick Arlöv och Åkarp i Burlövs kommun.

Stiftelsen och byggboomen

Några år tidigare, närmare bestämt 1955, bildas Stiftelsen Burlövsbostäder som senare kom att bli Burlövs Bostäder AB. Stiftelsens allra första byggnadsprojekt stod klart 1957 och bestod av fem villor. Det första flerfamiljshuset, kvarteret Domherren 2 med 97 lägenheter, byggdes 1959. Under 1960 och -70 talen gav Miljonprogrammet upphov till byggboom i kommunen och under de följande årtiondena växte Burlöv stadigt. Idag bor det omkring 19 000 människor i kommunen.

 

TRE SNABBA FAKTA OM FRAMTIDEN i BURLÖV

 

Kort fakta om
Kvarteret Ugglan

Antal lägenheter: 103 st
2 Rok: 46 st, ca 52 – 80 kvm
3 Rok: 50 st, ca 72 – 85 kvm
4 Rok: 7 st, ca 90 – 102 kvm

 

Här kan du ladda ner broschyren om
Kvarteret Ugglan (pdf)