Du är inte inloggad!


Årsredovisning 2020

(3,07 MB)

Årsredovisning 2019

(5,76 MB)

Årsredovisning 2018

(5,38 MB)

Årsredovisning 2017

(3,81 MB)

Årsredovisning 2016

(4,8 MB)

Årsredovisning 2015

(8,92 MB)

Årsredovisning 2014

(2,87 MB)

Årsredovisning 2013

(5,79 MB)

Årsredovisning 2012

(1,80 MB)

Årsredovisning 2011

(4,46 MB)

Årsredovisning 2010

(3,07 MB)

Årsredovisning 2009

(2,32 MB)

Årsredovisning 2008

(3,69 MB)

Årsredovisning 2007

(2,76 MB)

Årsredovisning 2006

(4,6 MB)

Snabbfakta

Affärsidé och mål

Burlövs Bostäder AB skall erbjuda ett tryggt och bra boende där omtanken om den enskilda hyresgästen skall stå i centrum för vår förvaltning. Vi skall erbjuda ett prisvärt boende med trygghet, kvalitet, snabb och professionell service och god miljö både inomhus och utomhus. Burlövs Bostäder AB skall inom sitt allmännyttiga syfte och på affärsmässiga villkor:

  • Svara för att kommunen kan tillhandahålla bostäder och på så sätt vara en bra och attraktiv hyresvärd.
  • Kunna erbjuda ett boende till en konkurrenskraftig hyresnivå.
  • Kunna erbjuda bostäder i livets alla skeden.
  • Ha en god ekonomi och inte utgöra en ekonomisk risk för Burlövs kommun.
  • Förvalta fastigheterna med hänsyn till miljöaspekter och till en god resurshushållning.