Du är inte inloggad!Välkommen till sköna Burlöv!

Att påstå att Burlöv är en förstad till Malmö är rätt men samtidigt väldigt fel. Burlöv är lika mycket en förstad till Lund eller Köpenhamn, men framför allt är det Burlöv. Ett eget litet samhälle stort nog att rymma allt vad man kan önska sig både i form av butiker, service och fritidsaktiviteter.

Läget vid Pågatågens pulsåder i direkt anslutning till motorvägarna gör arbetspendlingen snabb och smidig. Med täta avgångar blir tåg ett starkt och miljövänligt pendlingsalternativ.

Burlövs Bostäder AB erbjuder attraktiva lägenheter med konkurrenskraftiga hyror i mycket väl underhållna fastigheter.

"Mitt hem är min borg"

lyder ett gammalt ordspråk. Det visar hur mycket bostaden betyder för oss. Därför är det ett stort ansvar att vara VD för ett bostadsbolag med cirka 2 500 lägenheter i beståndet. Var och en ett hem för en eller flera personer.

Trots att vi har många lägenhete är det viktigt för oss att alltid vara personliga. Varje område har sin egen fastighetstekniker som du kan vända dig till om något inte fungerar som det skall. Det kan vara en kran som droppar eller något du har synpunkter på. Du skall veta att vi åtgärdar direkt och att vi alltid lyssnar på dig.


Birgitta Sandell / VD

Snabbfakta

Burlövsbostäder har (ca):
Antal fastigheter: 96
Antal lokaler: 60
Antal lägenheter: 2 490
Antal parkeringsplatser: 1 158
Antal garageplatser: 845
Antal områden: 20