Du är inte inloggad!

Sep 24, 2014

Kärl till miljörummen bytas ut 4 - 5 oktober 2014

Ohlssons i Landskrona AB vann upphandlingen beträffande tömning av återvinningskärl i våra miljöhus. Detta innebär att våra blåa återvinngskärl för papper, kartong, ofärgat- och färgat glas samt metall kommer att bytas ut under helgen 4-5 oktober.

Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera dina sopor så mycket som möjligt, kan de tas omhand på ett säker sätt och det mesta kan återvinnas. Därmed skyddas människor och miljö. Vi kan också spara energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

Här finner du vårt återvinnsresultat för hela beståndet: Mer om miljöarbetet