Du är inte inloggad!

Aug 27, 2014

Tryckfel i Bobladet

Tyvärr finns det ett tryckfel i Bobladet på sista sidan, texten beträffande kvarboenderabatten. Det står att " Från och med 2013 ändras förutsättningen för att få kvarboenderabatt" , men det ska vara "Från och med 2015 ändras förutsättningen för att få kvarboenderabatt".

.