Du är inte inloggad!

Aug 22, 2014

Falska hembesök

Räddningstjänsten Syd informerar om att det rör sig personer i Arlöv som utger sig för att vara från

Räddningstjänsten Syd. De är civilklädda och vill sälja någon försäkring. Detta är inte Räddningstjänsten Syds personal.

Personalen från Räddningstjänsten Syd är alltid uniformerade och säljer aldrig någonting.

 

Vi ber våra hyresgäster att vara uppmärksamma och inte släppa in någon i lägenheten utan att vederbörande visar legitimation.

 

Burlövs Bostäder AB:s  egen personal och våra entreprenörer skall alltid kunna legitimera sig.