Du är inte inloggad!

May 3, 2021

Information med anledning av PostNord’s besked om förändrad postutdelning Harakärrsvägen 10-86, 43-97

Vi har blivit överens med PostNord om att det inte blir något stopp i postutdelningen den 7.e maj. I våra ansträngningar att postutdelningen ska ske så nära bostaden som möjligt är vi också överens om att förändringen som PostNord vill genomföra ska prövas i PostNords ”Rådet för postutdelning”.

Blir beslutet i rådet till Burlövs Bostäders fördel så sker ingen förändring, blir det till PostNords fördel så är vi också överens om hur detta ska införas.

I samråd med LH (lokala hyresgästföreningen) på ert område kommer vi då att gå igenom det i detalj.

Vår bedömning är att det är bra att ärendet prövas utifrån gällande regelverk för postutdelning dvs ”Post- och telestyrelsens allmänna råd” (PTSFS 2008:6) där beskrivs de övergripande riktlinjerna för hur utdelningen av post till mottagare ska gå till.

Mer information kommer att lämnas när vi har kommit längre i vårt arbete.

.