Du är inte inloggad!

Mar 15, 2021

Information av Trafikverket: E6/E20 norr om Malmö stängs 13-30 maj

E6/E20 norr om Malmö stängs 13-30 maj – räkna med stora trafikstörningar

Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Malmö och Lund för att fler ska kunna resa med tåg. I projektet ingår också en ombyggnad av trafikplats Alnarp norr om Malmö där motorvägsbron för E6/E20 korsar järnvägen. Under 18 dagar, 13-30 maj, stängs E6/E20 helt i båda riktningarna vid trafikplats Alnarp när en ny motorvägsbro skjuts på plats.

Planera för längre restid under avstängningen leds trafiken om till andra vägar. Räkna med stora trafikstörningar på vägarna i sydvästra Skåne. Om ni eller er verksamhet är beroende av transporter på E6/E20 förbi Malmö är risken för förseningar
stor. Även de som pendlar eller har vägen som arbetsplats riskerar förseningar.

Följ skyltar för omledningsvägar. Håll avstånd och visa hänsyn till medtrafikanter, i synnerhet vid köbildning.

 

E6/E20 stängs i maj – Planera för 18 dagar med stora trafikstörningar - Trafikverket

.