Du är inte inloggad!

Mar 15, 2021

Hyreshöjning 2021

Burlövs Bostäder AB har träffat överenskommelse med Hyresgästföreningen Region Södra Skåne om hyreshöjning för bostäder för 2021. Från och med den 1 juli höjs hyran med 0,99 % enligt denna uppgörelse.

Hyreshöjningen skall täcka taxebundna kostnadsökningar som exempelvis energi, sophantering och vatten men även delar av ökade kostnader för skötsel och underhåll.

Hyreshöjningen innebär som exempel att en trea som kostar 
6 600 kr/månad får en hyresökning med 65 kr/månad 
(6 600 kr x 0,99 %).

Arlöv mars 2021

Burlövs Bostäder AB