Du är inte inloggad!

Sep 28, 2020

Kronetorpsvägen stängd 12/10 - 10/11

Kronetorpsvägen stängs den 12 okt till 10 nov när järnvägsbron byggs om!

Nu i höst startar Trafikverket den andra etappen av brobygget över Kronetorpsvägen i Arlöv. Arbetet påverkar Kronetorpsvägen under cirka ett halvår, från oktober 2020 till april 2021. Personbilar kommer att kunna passera den mesta tiden, men under fyra veckor är vägen helt stängd.

När den gamla järnvägsbron över Kronetorpsvägen rivs måste vägen stängas helt för att arbetet ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Arbetsområdet omfattar sträckan mellan rondellen Företagsvägen/Testvägen och infarten till Burlövsbadet/Burlöv Center.

  • Kronetorpsvägen är stängd under drygt fyra veckor, från den 12 oktober till den 10 november 2020.
  • Kronetorpsvägen stängs också en vecka i mars 2021 när bygget avvecklas.

Övrig tid är vägen öppen för personbilar med maximal höjd på 4.20 meter.
Lastbilar, tung trafik, gående och cyklister leds om till andra vägar. Skyltar visar alternativa vägar.

 

Mer info från Trafikverket om stängningen av Kronetorpsvägen hösten 2020