Du är inte inloggad!

Jun 8, 2020

Garage stängt v 26 och v 27, Humlemaden

Under vecka 26 och 27 kommer VA Syd att utföra avloppsarbeten i gatan, Elisetorpsvägen, utanför nedfarten till garaget. Arbetet är beräknat att ta maximalt två veckor. Detta medför att man inte kan köra in eller ut ur garaget under denna tid.

Vi vill uppmärksamma våra hyresgäster med parkering i garaget  att köra upp bilen senast söndagen den 21 juni alternativt låta bilen stå still i garaget under hela perioden.

Dessvärre har vi inte någon tillfällig parkering att erbjuda.

Blir VA Syd tidigare klara med sitt avloppsarbete kommer detta att meddelas våra hyresgäster så att man får tillgång till garaget snarast möjligt efter färdigställande.

.