Du är inte inloggad!

Feb 20, 2020

Hyreshöjning 2020

Burlövs Bostäder AB har träffat överenskommelse med Hyresgästföreningen Region Södra Skåne om hyreshöjning för bostäder för 2020. Från och med den 1 mars 2020 höjs hyran med 1,99 % enligt denna uppgörelse.

Höjning för mars kommer att debiteras retroaktivt på avin för april.

Motivet för hyreshöjningen är generella kostnadsökningar för drift och skötsel samt högre kostnader för löpande- och planerat underhåll som exempelvis takarbeten, värme- och ventilationsarbete samt upprustning av utemiljö inklusive lekplatser.

Hyreshöjningen innebär som exempel att en trea som kostar 
6 208 kr/månad får en hyresökning med 124 kr/månad 
(6 208 kr x 1,99 %).

Arlöv februari 2020

 

Burlövs Bostäder AB