Du är inte inloggad!

Aug 29, 2019

NKI

Torsdag den 29/8 delar vi ut årets NKI- enkät.

Som kund har du genom att fylla i enkäten möjlighet att berätta för oss vad som fungerar bra så att vi kan fortsätta på samma sätt och vad som fungerar mindre bra så att vi kan förbättra.

.