Du är inte inloggad!

Jan 3, 2019

Hyresförhandling 2019

 

Burlövs Bostäder AB har träffat överenskommelse med Hyresgästföreningen Region Södra Skåne om hyreshöjning för bostäder för 2019. Från och med den 1 februari 2019 höjs hyran med 1,49 % enligt denna uppgörelse.

Motivet för hyreshöjningen är generella kostnadsökningar för drift och skötsel samt högre kostnader för löpande- och planerat underhåll som exempelvis stambyten, takarbeten och nya värmecentraler.

Hyreshöjningen innebär som exempel att en trea som kostar 
6 208 kr/månad får en hyresökning med 92 kr/månad 
(6 208 kr x 1,49 %).

Garage och p-platser höjs också från med 1 februari 2019 med 25 kr/mån för garageplats och 20 kr/mån för p-plats.

Arlöv januari 2019

Burlövs Bostäder AB

.