Du är inte inloggad!

Feb 4, 2013

Hyresförhandling 2013

De nya hyrorna för 2013 är nu klara

Burlövs Bostäder AB har träffat överenskommelse med Hyresgästföreningen Region Södra Skåne om höjning av hyrorna med 2,0 % från och med den 1 februari 2013.

Motivet för hyreshöjningen är att bolagets kostnader för drift- och underhåll ökar i takt med prisökningarna för exempelvis uppvärmning, vatten, el, sophantering, reparationskostnader och underhåll. Även den kommunala borgensavgiften som är lagstadgad höjs.

Den genomsnittliga bostadshyran i Burlövs Bostäder AB:s fastighetsbestånd blir efter höjningen 939 kr/kvm vilket är en ökning med i genomsnitt 19 kr/kvm lägenhetsyta och år.

Hyreshöjningen innebär som exempel att en trea som kostar 5 773 kr/månad får en hyresökning med 115 kr/månad (5 773 kr x 2,0 %).

Garage och p-platser höjs också från och med 1 februari 2013 med
10-15 kr/månad. Cykelplatser höjs till 25 - 100 kr beroende på antal cyklar som platsen är avsedd för.

2013-01-07

Burlövs Bostäder AB