Du är inte inloggad!

Aug 17, 2018

Uppdatering eldningsförbud

Länsstyrelsen har lättat på eldningsförbudet och tillåter t ex grillning på egen tomt, under förutsättning att grillen är upphöjd från marken och är placerad på säkert avstånd från brännbart material.

Grillning på alla Burlövs Bostäders innergårdar är fortfarande inte tillåtet.

För mer information se www.lansstyrelsen.se

 

 

.