Du är inte inloggad!

May 25, 2018

GDPR info

Den 25 maj 2018 ersätts Personuppgiftslagen (PUL) av General Data Protection Regulation (GDPR). Syftet med den nya dataskyddsförordningen är både att stärka personers integritetsskydd och att harmonisera handeln inom EU.

GDPR innebär högre krav vid hantering av personuppgifter. Dina rättigheter som individ stärks och kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Precis som tidigare gäller att man endast får samla in och lagra de personuppgifter som är nödvändiga, och bara spara dem så länge de behövs.

Om du inte vill stå kvar som bosökande kan du avregistrera dig genom att kontakta oss.

Vill du veta mer om hur vi på Burlövs Bostäder AB hanterar dina personuppgifter läs mer här.

.