Du är inte inloggad!

Jan 30, 2018

Hyreshöjning 2018

Överenskommelse om hyreshöjning 2018

I februari 2017 träffade Burlövs Bostäder AB en tvåårig uppgörelse med Hyresgästföreningen Region Södra Skåne om hyreshöjning för bostäder för 2017 och 2018. Från och med den 1 februari 2018 höjs hyran med 0,59 % enligt denna uppgörelse.

 

Motivet för hyreshöjningen är generella kostnadsökningar för drift och underhåll samt kostnadsökningar pga underhållsbehov som t ex fönsterbyten, stamåtgärder och takarbeten.

Den genomsnittliga bostadshyran i Burlövs Bostäder AB:s fastighetsbestånd blir efter höjningen 1 003 kr/kvm vilket är en ökning med i genomsnitt 6 kr/kvm lägenhetsyta och år.

 

Hyreshöjningen innebär som exempel att en trea som kostar
6 185 kr/månad får en hyresökning med 36 kr/månad
(6 185 kr x 0,59 %).

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Burlövs Bostäder AB

.