Du är inte inloggad!

Oct 9, 2017

Burlövs Bostäders VD Birgitta Sandell slutar i mars

Efter en mer än 20 år lång karriär hos Burlövs Bostäder, varav de senaste tretton åren som VD, väljer Birgitta Sandell att tacka för sig och sin tid på bostadsbolaget.

Birgitta Sandell började sin anställning på Burlövs Bostäder redan på den tid då det drevs i stiftelseform.

– Ombildningen från stiftelse till aktiebolag och därmed en mer affärsmässig inriktning var en spännande period och en förändringens milstolpe som pågick i många svenska kommuner strax före millennieskiftet. Men än mer intressant har utvecklingen av det nya Burlövs Bostäder AB varit. Omvärlden förändras ständigt och vi måste förhålla oss och anpassa oss till det nya. Det har varit en lärorik och rolig utmaning, säger Birgitta Sandell.

Birgitta Sandell tog över VD-stolen på Burlövs Bostäder AB år 2004. Under hennes tretton år som VD har bostadsbolaget genomgått en förnyelse till en modern och effektiv organisation som står väl rustad för den nya, expansiva fas som bolaget idag står på tröskeln till.

– Efter en period av återhämtning från sjukdom har jag noga tänkt igenom vad jag har åstadkommit under min tid som VD och föreställt mig vad morgondagen kräver. Vi går från förvaltande till producerande bolag, med ett markant inslag av nyproduktion av bostäder. Efter moget övervägande väljer jag att tacka för mig och lämnar stafettpinnen till nästa kvinna eller man som tar vid där jag slutar, förklarar Birgitta Sandell.

– Mitt kapitel i Burlövs Bostäders drygt 60-åriga historia slutar här. Jag är stolt över det jag lämnar efter mig; en välfungerande organisation med stark ekonomi och kompetenta medarbetare, som med engagemang och förväntan tar steget in i det nya, intensiva expansionsskedet, avslutar Birgitta Sandell.

Birgitta Sandell slutar som VD i mars 2018. Burlövs Bostäder AB startar nu rekryteringsprocessen för att hitta en ny VD.

.