Du är inte inloggad!

Apr 19, 2017

Information om kommande VA-arbete i ditt område

VA SYD påbörjar under april 2017 ett arbete med dricksvattenledningar i Arlöv. Vi vill informera dig som fastighetsägare om vad som kommer att hända i området och hur detta kan komma att påverka dig. Är du hyresvärd är vi tacksamma om du för informationen vidare till dina hyresgäster.

Det här ska vi göra

Trafikverkets arbete med att bredda till fyra tågspår mellan Malmö och Lund genom Burlövs kommun innebär att en av VA SYDs anläggningar, en tryckstegringsstation, måste flyttas. Därför måste vi dra en ny överföringsledning för dricksvatten genom Arlöv. Samtidigt lägger vi om en befintlig dricksvatenledning och lägger en ny spillvattenledning (vatten från dusch, toalet och kök) för att förbereda inför kommande exploatering av nya områden i kommunen.

Så här påverkas du

Under projekttiden kommer framkomligheten i området att påverkas. Du kan bli tvungen att ta en annan väg för att nå din bostad. Vi kommer att göra vårt bästa för att minimera störningar för er som bor i området.

Det kommer också att innebära störningar i trafik under arbetets gång. Dalbyvägen kommer att stängas av under juni och juli så bil- och busstrfaik måste ta en annan väg. Även Segevägen kommer att påverkas med begränsad framkomlighet.

Vid inkopplingstillfället kommer vattnet att behövas stängas till fastigheter längs en del av sträkningen, vid andra tillfällen kan boende uppleva lägre tryck som påverkar dricksvattnet. Om vi behöver stänga av vannet i just din fastighet kommer du att få meddelande om detta. Vi hoppas att du har överseende med de störningar som projektet kan komma att innebära.

Tidplan

  • Arbetet kommer att starta i april. Första etappen är Segevägen/Nygatan
  • Projektet beräknas vara klart i september
  • Efterarbete med att återställa gator och ytor kan pågå lite längre

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Med vänlig hälsning

Linda Nielsen, projektingenjör

Kundservice, 040-635 10 00