Du är inte inloggad!

Mar 23, 2017

Vattenavstänging samt tryckfall i höghus

VA SYD kommer att stänga för vattnet till Grönevägen 1-5 i Arlöv, på fredag den 24 mars mellan kl. 08.00-14.00.

 

Information finns även på VA SYD hemsida www.vasyd.se

 

I samband med ledningsarbete (omläggning av kallvattenservis) så finns det även risk för tillfälligt sämre vattentryck för boende i höghusen under ovanstående tidpunkt:

Rapsvägen, Kornvägen, Elisetorpsvägen och Dalbyvägen 51 – det är troligen endast boende på de översta våningarna som kommer att bli berörda.

.