Du är inte inloggad!

Feb 14, 2017

Hyresförhandlingar 2017

Burlövs Bostäder AB har träffat en tvåårig uppgörelse med Hyresgästföreningen Region Södra Skåne om hyreshöjning för bostäderna med 0,76 % från den 1 mars 2017 och med 0,59 % från en 1 februari 2018.

Motivet för hyreshöjningen är generella kostnadsökningar för drift och underhåll samt kostnadsökningar pga underhållsbehov som t ex fönsterbyten, stamåtgärder och takarbeten.

Den genomsnittliga bostadshyran i Burlövs Bostäder AB:s fastighetsbestånd blir efter höjningen 997 kr/kvm vilket är en ökning med i genomsnitt 7 kr/kvm lägenhetsyta och år.

Hyreshöjningen innebär som exempel att en trea som kostar 6 138 kr/månad får en hyresökning med 47 kr/månad (6 138 kr x 0,76 %).

 

.