Du är inte inloggad!

Oct 27, 2016

Driftavbrott värme och kall/varmvatten på Harakärr

Den 27 oktober 2016 kommer Värme Industri Sanitet i Kävlinge att skifta från gamla till nya gaspannor. Detta kommer att medföra driftavbrott för värme, kall- och varmvatten under dagen.

Vi beklagar den störning som detta arbete kan medföra men hoppas att ni har överseende med det.

.