Du är inte inloggad!

Aug 16, 2016

Hyresgästenkät 2016

Var med och påverka ditt boende!

Under vecka 34 kommer vi att dela ut vår kundenkät för alla våra hyresgäster att fylla i.

För oss är det av stort värde att du tar dig tid och svarar på frågorna i kundenkäten. Det är tillsammans med dig som vi kan göra bra till ännu bättre.