Du är inte inloggad!

Jan 20, 2016

Förhandlingarna om 2016 års hyror

Överenskommelse om hyreshöjning

 

Burlövs Bostäder AB har träffat en uppgörelse med Hyresgästföreningen Region Södra Skåne om hyreshöjning för bostäderna med 0,7 % från den
1 juni 2016.

Motivet för hyreshöjningen är generella kostnadsökningar för drift och underhåll.

Den genomsnittliga bostadshyran i Burlövs Bostäder AB:s fastighetsbestånd blir efter höjningen 989 kr/kvm vilket är en ökning med i genomsnitt 7 kr/kvm lägenhetsyta och år.

Hyreshöjningen innebär som exempel att en trea som kostar 6055 kr/månad får en hyresökning med 42 kr/månad (6 055 kr x 0,7 %).

Fr o m den 1 mars 2016 höjs garage med 20 kr/månad och p-platser med 10 kr/månad.